среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balustrady PVC na plot i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Plot plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać formę ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu i planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий